ביחד זה לא לחוד
ביחד זה לא לחוד
כככככ
/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *